Privacy

Home Privacy

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Autobedrijf Kooistra verkoopt of stelt uw gegevens niet beschikbaar aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Autobedrijf Kooistra blijft verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

In kaart brengen websitebezoek

Autobedrijf Kooistra gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Autobedrijf Kooistra gebruikt cookies om er voor te zorgen dat de website naar behoren werkt en om bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen te onthouden. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren en uw surfgedrag bijhouden. Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren we u over deze cookies en vragen we toestemming voor het plaatsen van deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor meer informatie over cookies verwijzen we graag naar https://veiliginternetten.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar avg@autobedrijfkooistra.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.  Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Autobedrijf Kooistra zal zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Autobedrijf Kooistra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, diefstal, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze administratie. Dat kan via het contactformulier op onze website of door een mail te sturen naar avg@autobedrijfkooistra.nl.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Autobedrijf Kooistra verwerkt.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouder(s) of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke tostemming, Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzameld hebben over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gebruik het contactformulier of  avg@autobedrijfkooistra.nl,  dan zullen wij deze gegevens verwijderen.